آرشیو برچسب: گوگل پیشنهادهای سیاسی را از فیلد جست‌وجو حذف می‌کند

گوگل پیشنهادهای سیاسی را از فیلد جست‌وجو حذف می‌کند

گوگل پیشنهادهای سیاسی را از فیلد جست‌وجو حذف می‌کند. گوگل پیشنهادهای سیاسی را از فیلد جست‌وجو حذف می‌کند با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، گوگل سیاست‌های جدیدی را پیاده می‌کند تا از هرگونه جهت‌گیری سیاسی در نتایج جست‌وجو جلوگیری شود. گوگل تاکنون به‌خاطر پیشنهادهای جست‌وجویی که در زمان نوشتن پرسش و مورد […]