آرشیو برچسب: چت مختلط

مختلط چت

مختلط چت مختلط چت مختلط چت مختلط چت چت روم چیست؟ مختلط چت Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چتروم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن به چه معناست؟ مختلط چت به گفتگو در […]