آرشیو برچسب: طرح پرداز

مهر دیزاین گروه طراحی چت روم

مهر دیزاین گروه طراحی چت روم مهر دیزاین گروه طراحی چت روم مهر دیزاین مهر دیزاین چت روم چیست؟ مهر دیزاین Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چتروم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن […]

طرح پرداز گروه طراحی چت روم

طرح پرداز گروه طراحی چت روم طرح پرداز گروه طراحی چت روم طرح پرداز طرح پرداز چت روم چیست؟ طرح پرداز Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چتروم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن […]