آرشیو برچسب: طراحی چت روم ساده

مای طرح

مای طرح مای طرح چت روم چیست؟ مای طرح Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چتروم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن به چه معناست؟ مای طرح به گفتگو در چت روم‌ها، چت کردن […]

دی چت مهر دیزاین

دی چت مهر دیزاین دی چت مهر دیزاین چت روم چیست؟ دی چت Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چتروم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن به چه معناست؟ مهر دیزاین به گفتگو در […]

طراحی چت روم

طراحی چت روم طراحی چت روم چت روم چیست؟ طراحی چت روم Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چتروم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن به چه معناست؟ طراحی چت روم به گفتگو در […]