آرشیو برچسب: زرین شهر

زرین شهر چت

زرین شهر چت زرین شهر چت زرین شهر چت زرین شهر چت چت روم چیست؟ زرین شهر چت Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چتروم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن به چه معناست؟ […]