آرشیو برچسب: آدرس اصلی چت باران

آدرس اصلی چت باران

آدرس اصلی چت باران آدرس اصلی چت باران چت روم چیست؟ آدرس اصلی چت باران Chat همان گونه که در لغت می‌دانید به معنای گفتگو است و روم (Room) به معنای اتاق می‌باشد. ترکیب این دو کلمه مفهوم اتاق‌های گفتگو یا همان چت روم‌ها ‌را به وجود می‌آورد. چت کردن به چه معناست؟ آدرس اصلی […]